Tionscanamh

Bhí na páistí i rang a 4 ag obair go dian. Bhí an am againn inniu ag foghlaim faoi na tíortha eagsúla. Bhí gach duine go hiontach ag cur taispeántas i láthair. Maith sibh rang a 4. Ba chóir go mbeadh sibh an bhródúil asaibh féin.

Cloigtheach

D’fhoghlaíomar ana chuid faoi Chill Dara inniu san Ionad Oidhreachta. Bhí sé go hiontach chun an gcloigtheach a fheiceáil. Bhí sé bealach taitneamhach chun foghlaim.Táimid fíor bhuíoch do Mhúinteoir Mairead agus Múinteoir Seán a d’eagraigh an turas dúinn.