Obair bhaile

Gaeilge: litriú, Léigh sa bhaile lch 94 c1-5

Mata: B.O. ST lch 30

Béarla:  spellings,Read at Home page 87 Q1-5

Creideamh: lch 60

Tionscanamh: Roghnaigh tír amháin – Eilbhéis,Albain, Astráil, Iodáil, Portaingéil 10ú Aibréain

Táblaí : x ÷  Dul siar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *